Hours
Hours
Hours
Minutes
Minutes
Minutes
Minutes
Seconds
Seconds
Seconds
Seconds
Seconds
Top
HTML website

Onder een HTML website wordt verstaan, een website die geheel is gemaakt door middel van pure HTML waarbij alle 'inhoud' van de website in de HTML files staat.

Een volledige HTML website heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Als voordeel heeft een HTML website dat deze overal gehost kan worden, het is zelf mogelijk om de site direct vanaf de harde schijf te bekijken. Een nadeel is echter dat wanneer er updates aan de site moeten worden gedaan, dat elke keer de HTML files aangepast moeten worden. Hiervoor is kennis van HTML nodig, mochten dit wijzigingen zijn die verder gaan dan alleen de tekstuele content.


Dynamische website

Als tweede optie kunt u kiezen voor een dynamische website. Deze site bestaat uiteindelijk uit HTML, maar deze wordt gegenereerd aan de hand van serverside talen zoals bijvoorbeeld PHP. Hierdoor is het mogelijk om de content van de website gescheiden te houden van de inhoud. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om XML feeds van derden in uw website te integreren.

Een dynamische website heeft natuurlijk ook zijn voor- en nadelen. Groot voordeel is dat het onderhoud van de website veel simpeler kan zijn. Er hoeven geen HTML files meer gewijzigd worden om de inhoud van de site up te daten. Ook kan zeer eenvoudig de layout van de site aangepast worden omdat inhoud en layout gescheiden van elkaar zijn. Als nadeel heeft een dynamische website dat de hosting provider waar de website gehost gaat worden ook de gebruikte serverside taal moet ondersteunen. Maar als voor PHP wordt gekozen als taal dan moet dit geen probleem zijn, zo ongeveer iedere hosting provider ondersteunt PHP.


Website inclusief CMS

Indien u maximale flexibiliteit wilt hebben voor uw website, dan kunt u denken aan een dynamische website inclusief een CMS om deze te beheren. Deze vorm is identiek aan die van de dynamische website maar u krijgt meer. U krijgt een aparte website (het CMS) erbij waarmee u de inhoud van de dynamische website kunt beheren.

Het grote voordeel voor u is dat u zonder enige kennis van HTML, zelf de gewenste inhoud van uw website kunt beheren. Dit kan zijn: teksten, plaatjes en zelfs de gehele layout van de website, alles is mogelijk. Wat uw wensen mogen zijn, ales is beheerbaar te maken.

Separator
privacy | algemene voorwaarden | contact
Bottom